Wat is de kracht van ReFlyJA?

Een kind kan niet zeggen wat het mankeert. Het kan nog niet uitleggen waarom het boos of verdrietig is of waarom het niet lekker in zijn vel zit. 

Coaching, gecombineerd met dans en beweging, kan helpen om de boodschap die het kind wil vertellen naar buiten te laten komen. 

Door middel van spel, visualisatie en creativiteit wordt de kern van het probleem blootgelegd. Wanneer je de beelden die verbonden zijn met het probleem verandert, kan het probleem oplossen.

Geen enkel kind zal onder woorden kunnen brengen dat beweging of dans een goede therapievorm is om het fysieke, emotionele en het mentale weer in balans te brengen.

Een kind ervaart, heeft alleen maar heel veel plezier in beweging, in dans, yoga, trampoline springen.

Ieder kind is in staat zijn mentale energiepeil zelf in harmonie te brengen.

Het kind zoekt naar erkenning, troost, een luisterend oor. Het heeft behoefte aan handvatten om alle dingen die voor hem nog zo onbegrijpelijk zijn, begrijpelijk te maken.
Door beweging, dans, creëren en visualiseren kunnen we tot een gesprek komen en kunnen we luisteren naar de dingen die het kind juist (nog) NIET zegt.

Uiteindelijk zal elk consult een beweging in gang brengen. Dit is de beweging die het kind zelf verkiest. Het kind zal de ouder om ondersteuning vragen voor de dingen waar hij tegenaan loopt. Het is dus aan de ouder om goed te luisteren naar wat het kind te vertellen heeft met zijn gedrag.

“Wanneer luisteren naar kinderen om te reageren, overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact.”

En dat contact is de kracht van ReFlyJA!